9 september 2015

Det nordiska samarbetet ligger mig varmt om hjärtat!

Vi har mycket att lära av varandra. Visst finns det många skillnader mellan de nordiska länderna, men det finns också stora likheter när det gäller huvuddragen i våra respektive samhällsbyggen. Vi har en historiskt jämförbar samhällsutveckling och någorlunda gemensamma referensramar som gör att det är lätt att sätta sig in olika samhällsföreteelser i våra grannländer. Min erfarenhet är att när en ny reform, ett nytt angreppssätt visar sig fungera väl i någon av våra nordiska grannar, så är det ganska lätt att med enkla justeringar, framgångsrikt införa dem även i Sverige.

Därför var jag mycket förväntansfull inför dagens möte med norska NAV: s ledningsgrupp som är på besök i Sverige. NAV står för Norges Arbets- och Välfärdsförvaltning. Om man ska översätta det till våra förhållanden är det egentligen två myndigheter i ett – Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Ledningsgruppen i NAV var nyfiken på vår förnyelseresa och en stor del av mötet ägnades åt min presentation och en gemensam diskussion kring den. NAV i sin tur presenterade sin nya arbetsmodell för omvärldsbevakning. Systematisk omvärldsanalys är en viktig dimension i vår förnyelseresa. Därför var det mycket intressant att ta del av Norges erfarenheter på det området.

NAV:s omvärldsanalys används främst som underlag för att fatta rätta strategiska beslut för myndigheten, men också för att utveckla kompetensen för att möta framtida utmaningar.  

Omvärldsanalysen är också verkningsfull i kommunikationen med politiker och andra samhällsaktörer. Kommunikation påverkas ofta om vilka verklighetsbilder samtalsparterna utgår från. En myndighet som NAV och Arbetsförmedlingen, med tunga samhällsuppdrag, har därför mycket att vinna på att presentera hållbara verklighetsbilder av samhällsutvecklingen, baserad på en saklig och nyanserad omvärldsanalys. Det är en slutsats som jag drog av dagens inspirerande tankeutbyte med mina norska kollegor. Det är bara så vi kan pressa tillbaka myter och föreställningar om verkligheten som många gånger skymmer sikten och förvårar diskussionen av viktiga samhällsutmaningar.

/Mikael Sjöberg

Bilden visar mig med Kjersti Monland som är tillförordnad generaldirektör för den norska arbetsmarknadsmyndigheten NAV

Kjersti Monland och Mikael Sjöberg