4 september 2015

Nu finns vi på Mobile Heights i Lund

Carina Friis och Ola Svedin som är vd på Mobile Heights Center.

En viktig del av Arbetsförmedlingens förnyelse handlar om att lämna kontoren och finnas närmare arbetsgivarna. Ett bra exempel som uppmärksammats i media i veckan är Lund. Där finns vi nu mitt bland företagen på Mobile Heights Center*. Jag har bett Carina Friis som är chef för Arbetsförmedlingen i Lund att bli min första gästbloggare att berätta mer:

Jag är glad att kunna berätta att igår flyttade Arbetsförmedlingen in på Mobile Heights Center i Lund. Mellan 9 och 15 varje torsdag och fredag finns arbetsförmedlare på plats. Nu gör vi det enklare för företagen att nå oss och få stöd i sin rekrytering. Vi vänder oss till alla företag i alla branscher som behöver växa idag eller på sikt.

Arbetsförmedlingen har en viktig roll i samhällsutvecklingen för att bidra till att företag får den kompetens de behöver. En stor del av utvecklingsföretagen finns i nordöstra Lund och det känns naturligt att vi finns mitt ibland dem - på Mobile Heights.

Jag har redan fått många positiva reaktioner och vi har fått ett varmt mottagande här på Mobile Heights. Nu hoppas jag att många arbetsgivare tar chansen att komma förbi och prata jobb.

Varmt välkomna!

Bilden är på mig från invigningen av Arbetsförmedlingen på Mobile Heights. Bredvid mig står Ola Svedin som är vd på Mobile Heights Center.

/Carina Friis, Arbetsförmedlingen Lund

*Mobile Heights är en öppen innovationsarena för trådlös kommunikation och mobila tjänster i Skåne och Blekinge. Initiativet samlar näringsliv, akademi och offentliga aktörer för att gemensamt driva på utvecklingen inom området mobil kommunikation. Målsättning är att bli en världsledande öppen innovationsarena för forskning, innovation och entreprenörskap inom området mobil kommunikation.