3 september 2015

Bra möte med Kommunal om vårt samarbete, inte minst lokalt

Igår besökte jag Svenska Kommunalarbetareförbundets ordförande Annelie Nordström. Ett viktigt tema för samtalet var förstås Arbetsförmedlingens förnyelseresa. Med sina 518 000 medlemmar, den största fackliga organisationen i Norden, är Kommunal en tung samhällsaktör och därför en viktigt part att informera och utbyta idéer om den utvecklingsom sker på Arbetsförmedlingen.

Ett centralt tema som vi ständigt återkom till under vårt långa samtal var samarbete. Kommunal är mycket angelägen om att samarbeta med oss när det gäller etableringsuppdraget, arbetet kring snabbspår för nyanlända, extratjänster för långtidsarbetslösa och traineetjänster för ungdomar inom äldreomsorgen och sjukvården. Annelie Nordström lyfte inte minst betydelsen av det lokala samarbetet med arbetsförmedlingarna runt om i landet. Det är viktigt att vi på det lokala planet tar vara på den inviten.

Mikael Sjöberg och Annelie Nordström från Kommunalarbetareförbundet