2 september 2015

Vad har hänt sedan jag tillträdde i mars förra året?

Vi har grundligt tagit reda på var vi brister och vad vi måste förbättra och göra om för att kunna leva upp till de förväntningar som är rimliga att ställa på en landets viktigaste myndigheter. Vi har gjort det genom djuplodande samtal med våra kunder – företag och arbetssökande – men också med våra egna anställda. Vi har jobbat med så kallade kundresor som på detaljnivå visar var det skär sig, var åskmolnen uppstår men som också ger en bild av vilka behov som våra kunder har. 

Vi har nu en tydlig målbild. Vi har också en rätt detaljerad plan över vad vi konkret ska göra för att nå målet. Mycket sker parallellt.

Det är snudd på omöjligt att sammanställa allt som hänt/händer/ska hända i en enkel bild men med den brasklappen vill jag gärna visa den övergripande karta som vi nu jobbar efter. Varje rubrik på bilden representerar självklart ansenlig del av faktainsamling, analys, planering, dialog, diskussion, förankring och genomförande.

Se stor bild av kartan här