Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Äldre pressmeddelanden

Sök

Pressmeddelande, 15 juni 2022

Utsikterna på arbetsmarknaden har förbättrats och Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten fortsätter att minska under 2022–2023. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor men en växande andel av de arbetslösa saknar de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Pressmeddelande, 14 juni 2022

Arbetslösheten fortsätter att minska. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa minskat med 78 000 personer.

Pressmeddelande, 13 juni 2022

Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

Pressmeddelande, 08 juni 2022

Arbetslösheten minskar stadigt. Samtidigt skapar stigande räntor, ökande inflation och kriget i Ukraina oro över hela världen. Hur påverkas arbetsmarknaden framöver och vilka utmaningar står Sverige inför?

Pressmeddelande, 07 juni 2022

Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.