Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Äldre pressmeddelanden

Sök

Pressmeddelande, 19 maj 2022

Arbetsförmedlingens uppdaterade yrkesprognos visar att vårdyrken är fortsatt heta på arbetsmarknaden. Även poliser, förskollärare, och systemanalytiker, samt många byggyrken är eftertraktade. Slutförd gymnasie- eller högskoleutbildning innebär fortfarande goda möjligheter till arbete.

Pressmeddelande, 17 maj 2022

Behovet av utbildade tandläkare, läkare, sjuksköterskor, veterinärer och lärare är stort i Sverige. Att leta kompetens inom EU är därför intressant för arbetsgivarna. På Arbetsförmedlingen Eures digitala rekryteringsevent den 19 maj deltar cirka 10 arbetsgivare från hela landet.

Pressmeddelande, 16 maj 2022

Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

Pressmeddelande, 12 maj 2022

Arbetslösheten i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är nu rekordlåg. Samtidigt skiljer sig återhämtningen efter pandemin stort mellan landets län.

Pressmeddelande, 10 maj 2022

I dag lanserar Arbetsförmedlingen och arbetsgivarorganisationen Fremia en nationell överenskommelse för att motverka långtidsarbetslösheten. Målet är att stärka samverkan mellan Arbetsförmedlingen och idéburna aktörer, och på så sätt skapa förutsättningar så att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden får ökade möjligheter till behovsanpassat stöd och för att kunna övergå i arbete eller studier.