Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Äldre pressmeddelanden

Sök

Pressmeddelande, 13 juni 2019

Den totala arbetslösheten fortsätter att minska, men i en avtagande takt. Arbetsmarknaden är fortsatt god med många nya jobb.

Pressmeddelande, 12 juni 2019

Den svenska arbetsmarknaden utvecklas starkt de närmaste åren. Under 2019 och 2020 beräknar Arbetsförmedlingen att det skapas 120 000 nya jobb. Samtidigt visar prognosen att tillväxten bromsar in och att högkonjunkturen har passerat toppen.

Pressmeddelande, 10 juni 2019

Står Sveriges arbetsmarknad fortsatt stark? Vad händer med arbetslösheten och sysselsättningen? Hur går det för utrikes födda på arbetsmarknaden?

Pressmeddelande, 04 juni 2019

Arbetsmarknaden är fortsatt stark och det tar lång tid för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. Resultaten för arbetsmarknadsutbildningarna fortsätter att förbättras. Det visar en ny rapport.

Pressmeddelande, 20 maj 2019

Det finns fortfarande lediga sommarjobb. Hittills har nära 110 000 sommarjobb rapporterats in till Platsbanken. Det är nytt rekord.