Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Äldre pressmeddelanden

Sök

Pressmeddelande, 27 januari 2020

Den 30 januari genomför Arbetsförmedlingen ytterligare en hearing för fristående aktörer om den nya matchningstjänsten, Kundval Rusta och matcha. Syftet med hearingen är att diskutera och ge svar på frågor om tjänstens övergripande utformning och konstruktion. Media inbjudes att deltaga.

Pressmeddelande, 17 januari 2020

Idag har Arbetsförmedlingen publicerat förfrågningsunderlaget till fristående aktörer för den nya matchningstjänsten ”Kundval rusta och matcha”. Detta är ett viktigt steg i utvecklingen av den nya tjänsten där fristående aktörer ska rusta och matcha de arbetssökande till jobb.

Pressmeddelande, 14 januari 2020

  Under 2019 skedde ett trendbrott där arbetslösheten övergick till att öka efter att ha minskat under en längre period.  I slutet av december ökade antalet inskrivna arbetslösa med drygt 29 000 till 374 000 personer jämfört med föregående år. Under samma period ökade arbetslöshetsnivån med 0,4 procentenheter till 7,4 procent.