Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Äldre pressmeddelanden

Sök

Pressmeddelande, 26 juli 2021

Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

Pressmeddelande, 19 juli 2021

Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

Pressmeddelande, 13 juli 2021

Arbetslösheten har minskat med 1,1 procentenheter det senaste året till 7,9 procent i slutet av juni. Det är en minskning med drygt 58 000 personer jämfört med samma månad förra året. Men arbetslösheten varierar kraftigt utifrån geografi, ålder, kön och ursprung.

Pressmeddelande, 12 juli 2021

Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

Pressmeddelande, 06 juli 2021

För att underlätta byte av yrkesbana och livslångt lärande har åtta myndigheter fått uppdraget att skapa förutsättningar för olika digitala lösningar. Dessa ska både förbättra den enskildes förutsättningar på arbetsmarknaden och göra det lättare för arbetsgivare att hitta rätt kompetens.