Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Äldre pressmeddelanden

Sök

Pressmeddelande, 15 juli 2019

Antalet arbetslösa kvinnor har ökat medan antalet arbetslösa män sjunkit. Detta har lett till att arbetslöshetsnivån nu är lika stor för kvinnor som för män, 6,7 procent.

Pressmeddelande, 02 juli 2019

  Fortsatt stor brist på arbetskraft. Närmaste året är det fortsatt mycket goda möjligheter till jobb inom bland annat data/it, bygg och anläggning samt för sjukvårdspersonal och lärare.

Pressmeddelande, 02 juli 2019

Arbetsförmedlingen ska stärka sin service till arbetssökande och arbetsgivare. Genom ett samarbete med Statens servicecenter genomförs ett pilotprojekt i höst. Projektet ska bana väg för att landets 113 servicekontor övertar Arbetsförmedlingens kundtorg.

Pressmeddelande, 01 juli 2019

The AI Sustainability Center and Arbetsförmedlingen are announcing a three year partnership to ensure that the AI transition is done in a way that considers the impacts on society together with other efficiency gains, and that risks are accounted for and mitigated early in the process. 

Pressmeddelande, 26 juni 2019

Arbetsförmedligen träffar samverkansparter och IT-leverantörer för samråd i rundabordssamtal om förutsättningar för reformeringen av myndigheten.