Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Äldre pressmeddelanden

Sök

Pressmeddelande, 14 januari 2019

Arbetslösheten fortsatte att sjunka under 2018, till 7 procent. Senast arbetslösheten var så låg var 2008. Det innebär att 344 000 personer var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen vid slutet av 2018. Samtidigt var antalet personer som varslades om uppsägning fortsatt mycket få.

Pressmeddelande, 04 januari 2019

Arbetsförmedlingen och Nobina har tecknat en avsiktsförklaring om rekrytering och utbildning av bussförare och mekaniker till hela landet.