Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Äldre pressmeddelanden

Sök

Pressmeddelande, 17 januari 2022

Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

Pressmeddelande, 17 januari 2022

Den som har ett yrke med låg efterfrågan på arbetskraft kan fundera på att byta yrkesbana för att minska risken för att bli arbetslös. Arbetsförmedlingen har tagit fram ett index som visar hur lätt eller svårt det är inom olika yrken att byta bana utan att vidareutbilda sig. Resultaten kan användas av aktörer för att dimensionera utbildningar och av yrkesverksamma för att undvika arbetslöshet.

Pressmeddelande, 13 januari 2022

Arbetsmarknaden återhämtade sig i en snabb takt och arbetslösheten minskade stadigt under 2021. I genomsnitt var 409 000 personer inskrivna som arbetslösa under året och närmare hälften var långtidsarbetslösa. 

Pressmeddelande, 10 januari 2022

Korrigering av arbetslöshetsnivå Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

Pressmeddelande, 03 januari 2022

Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.