Pressbilder

Här finns bilder att ladda ner, bland annat på ledningsgruppens och styrelsens medlemmar och från vår verksamhet.

Bilderna får användas för journalistiskt bruk i sammanhang där vårt arbete beskrivs. Ange Arbetsförmedlingen som källa och vem som tagit bilden.

Tillägsinformation