Pressrum

Här finns pressmeddelanden, nyheter, debattartiklar och bilder att ladda ner. Har du frågor som berör en viss region eller ett specifikt ärende, vänligen kontakta presstjänsten i den regionen.

Nationella frågor

Nationella frågor och frågor efter kontorstid

  • Ring 010-486 10 00
  • Mejla 

Region syd

Blekinge, Skåne och Kronobergs län

Region väst

Västra Götalands och Hallands län

Region öst

Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län

Stockholm Gotland

Stockholms och Gotlands län

Region mitt

Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Värmlands, Uppsala, Gävleborgs och Dalarnas län

Region nord

Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län


Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Äldre pressmeddelanden

Sök

Pressmeddelande, 11 maj 2020

Antalet personer som varslas om uppsägning avtar och ligger nu på den lägsta nivån sedan krisen inleddes. Antalet nyinskrivna fortsätter att ligga på en hög nivå och arbetslösheten är 8,3 procent.

Pressmeddelande, 11 maj 2020

Ökningstakten i antalet inskrivna arbetslösa tilltog ytterligare i april. Särskilt snabbt ökade antalet öppet arbetslösa.

Pressmeddelande, 04 maj 2020

Antalet varsel om uppsägning och antalet nya arbetslösa har ökat dramatiskt i spåren av coronapandemin. Vi befinner oss i den största krisen i modern tid. Arbetsförmedlingen vidtar nu en rad åtgärder för att hantera den snabbt stigande arbetslösheten.

Pressmeddelande, 04 maj 2020

Den pågående pandemin har satt djupa spår på den svenska arbetsmarknaden. Sedan inledningen av mars har 69 188 personer varslats om uppsägning.

Pressmeddelande, 04 maj 2020

Arbetsförmedlingen står inför stora utmaningar med en snabbt stigande arbetslöshet. Myndigheten vidtar nu en rad åtgärder och lämnar idag in årets andra utgiftsprognos till regeringen.