Pressrum

Här finns pressmeddelanden, nyheter, debattartiklar och bilder att ladda ner. Har du frågor som berör en viss region eller ett specifikt ärende, vänligen kontakta presstjänsten i den regionen.

Nationella frågor

Nationella frågor och frågor efter kontorstid

  • Ring 010-486 10 00
  • Mejla 

Region syd

Blekinge, Skåne och Kronobergs län

Region väst

Västra Götalands och Hallands län

Region öst

Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län

Stockholm Gotland

Stockholms och Gotlands län

Region mitt

Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Värmlands, Uppsala, Gävleborgs och Dalarnas län

Region nord

Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län


Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Äldre pressmeddelanden

Sök

Pressmeddelande, 01 juli 2019

The AI Sustainability Center and Arbetsförmedlingen are announcing a three year partnership to ensure that the AI transition is done in a way that considers the impacts on society together with other efficiency gains, and that risks are accounted for and mitigated early in the process. 

Pressmeddelande, 26 juni 2019

Arbetsförmedligen träffar samverkansparter och IT-leverantörer för samråd i rundabordssamtal om förutsättningar för reformeringen av myndigheten.  

Pressmeddelande, 20 juni 2019

Yrkesarbetande i Sverige kompetensutvecklar sig för lite och för sällan i förhållande till digitaliseringen och de snabba förändringarna på arbetsmarknaden, visar en ny undersökning från Kantar Sifo. För att råda bot på det har Arbetsförmedlingen och Google tagit fram guiden ”Kom igång med ditt vardagslärande”.

Pressmeddelande, 19 juni 2019

Kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd deltar i etableringsinsatser i lägre utsträckning än kvinnor med permanenta uppehållstillstånd. Detta gäller särskilt bland de kvinnor som har sämre förutsättningar på arbetsmarknaden, bland annat de med kort utbildning.

Pressmeddelande, 18 juni 2019

Den svenska arbetsmarknaden utvecklas starkt. Inom Kultur och media blir jobben fler men optimismen har dämpats. Inför sommaren saknas personal inom media.