Pressrum

Här finns pressmeddelanden, nyheter, debattartiklar och bilder att ladda ner. Har du frågor som berör en viss region eller ett specifikt ärende, vänligen kontakta presstjänsten i den regionen.

Nationella frågor

Nationella frågor och frågor efter kontorstid

  • Ring 010-486 10 00
  • Mejla 

Region syd

Blekinge, Skåne och Kronobergs län

Region väst

Västra Götalands och Hallands län

Region öst

Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län

Stockholm Gotland

Stockholms och Gotlands län

Region mitt

Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Värmlands, Uppsala, Gävleborgs och Dalarnas län

Region nord

Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län


Pressmeddelanden

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från 2017 och framåt.

Äldre pressmeddelanden

Sök

Pressmeddelande, 13 juli 2020

Pressmeddelande, 13 juli 2020

Arbetslösheten fortsätter att öka i samtliga län och låg i slutet av juni på 9,0 procent. Hårdast drabbas unga och utrikes födda.

Pressmeddelande, 06 juli 2020

Pressmeddelande, 06 juli 2020

Sveriges ekonomi och arbetsmarknad drabbas hårt av pandemin. Arbetsförmedlingen förstärker nu med 400 medarbetare för att snabbare kunna hjälpa de som blivit arbetslösa.

Pressmeddelande, 29 juni 2020

Antalet nyinskrivna fortsatte att öka förra veckan och arbetslösheten är nu 9 procent.