Utveckling – på gång på Arbetsförmedlingen just nu


Förnyelseresan handlar om att uthålligt och långsiktigt öka Arbetsförmedlingens kund- och samhällsnytta. Den tar ett helhetsgrepp på myndighetens utveckling och omfattar både pågående och nya utvecklingsarbeten. Det här är exempel på några områden som Arbetsförmedlingen jobbar med just nu.

Penna i ruta

Ett omfattande kompetenslyft

Under 2016-2017 gör vi en omfattande satsning på kompetensutveckling för alla medarbetare och chefer. Satsningen omfattar fyra övergripande områden: god förvaltning, arbetsmarknadskunskap, kommunikation och verksamhetsutveckling.

Penna i ruta

Bättre samarbete med landets arbetsgivare

Hösten 2014 startade vi en stor och långsiktig satsning för att öka och fördjupa kontakterna med arbetsgivarna. Goda relationer med arbetsgivare är avgörande för att vi ska fungera effektivt och tillföra ökad kund- och samhällsnytta. Vi ökar antalet medarbetare med inriktning på arbetsgivarkontakter. Även merparten av den tid som frigörs för arbetsförmedlarna till exempel genom införande av fler e-tjänster, kommer att styras över till arbetsgivararbete. Satsningen innebär även fler digitala tjänster samt ett uppsökande arbetssätt för att möta arbetsgivarna på sina arbetsplatser.

Penna i ruta

Rekryteringsträffar på webben

På en rekryteringsträff träffar en arbetsgivare på kort tid ett stort antal arbetssökande i korta intervjuer. Rekryteringsträffarna har hittills genomförts på våra kontor runt om i landet. Nu arbetar vi med en lösning som gör det möjligt att genomföra rekryteringsträffar via webben. Arbetssökande och arbetsgivaren träffas i korta videosamtal via sin internetuppkopplade dator. Syftet är att göra rekryteringsträffar mer tillgängliga. Det ska inte längre spela någon roll var den sökande eller arbetsgivaren befinner sig geografiskt.

Penna i ruta

Digital arbetsförmedling

I februari 2016 tog vi första steget mot en digital arbetsförmedling. För att öka tillgängligheten erbjuder vi arbetssökande möjlighet att få all service och handläggning av oss via telefon och webben. Den arbetssökande identifierar sig med hjälp av e-legitimation. Den digitala arbetsförmedlingen drivs än så länge som en pilotverksamhet.

Penna i ruta

Utveckling av Platsbanken

Platsbanken är Sveriges största och mest använda internettjänst för lediga jobb. För att åstadkomma bättre matchning arbetar vi nu med att anpassa tjänsten med hänsyn till både arbetssökandes och arbetsgivares behov. Det innebär att det blir lättare att hitta rätt jobb till rätt person.

Penna i ruta

Webbaserad handlingsplan för arbetssökande

Handlingsplanen är en överenskommelse mellan den arbetssökande och arbetsförmedlaren om hur den arbetssökande ska göra för att hitta jobb och vilket stöd vi kan ge på vägen. Vi arbetar just nu med en utveckling av handlingsplanen. Målet är att handlingsplanen ska vara tillgänglig via webben, och fungera som ett planeringsverktyg för både Arbetsförmedlingen och arbetssökande. Den arbetssökande kommer därmed kunna arbeta med sin egen handlingsplan hemifrån.

Penna i ruta

Följ bloggarna om vår utveckling

Följ resan mot våra mål i generaldirektören Mikael Sjöbergs blogg.

Sjöberg bloggar

Följ arbetet med utvecklingen av våra digitala tjänster.

Utvecklingsbloggen