Arbetsförmedlingen – på väg mot en modern myndighet


Arbetsförmedlingen spelar en viktig roll för samhällsutvecklingen. Med vårt kunnande och engagemang skapar vi förutsättningar för både företag och människor att växa. Men de senaste årens förtroendemätningar visar att behöver bli en mer kundvänlig och modern myndighet.

Penna i ruta

Vi lyssnar på kunderna

Vi för djuplodande samtal med våra kunder – företag och arbetssökande – men också med våra egna anställda. Vi jobbar med så kallade kundresor som på detaljnivå visar var det uppstår problem, men som också ger en bild av vilka behov som våra kunder har.

Penna i ruta

Målet för Arbetsförmedlingen: öka vår kund- och samhällsnytta

Arbetsförmedlingen står alltså inför utmaningen att utvecklas till en modern myndighet med en mer kundvänlig verksamhet. Den genomgripande reformering av myndigheten som startat har vi valt att kalla förnyelseresan. Förnyelseresan handlar om att uthålligt och långsiktigt öka vår kund- och samhällsnytta och därigenom göra Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Vi inledde arbetet 2014 och går i mål 2021. Men hela tiden, varje dag, tar vi nya steg.

Förnyelseresans mål är att öka förtroendet för Arbetsförmedlingen, genom att leva upp till våra kunders behov och förväntningar.

Här berättar chefer på Arbetsförmedlingen vad förnyelseresan innebär.