Här vill vi vara 2021

Bild på två kvinnor.

Den strategiska kartan beskriver vad vi fokuserar på för att nå vår vision: att göra Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.

Arbetsförmedlingens förnyelseresa innebär flera genomgripande förändringar. Vi kommer att leverera våra tjänster på ett annorlunda sätt – med nya metoder och i nya kanaler. Vi behöver också förhålla oss till varandra och våra kunder på ett nytt sätt.

Här får du en sammanfattning av målbilden, var vi vill vara 2021.

1. Det självklara valet

Arbetsförmedlingen är det självklara valet för alla som söker arbete eller medarbetare. Vi förändrar oss i takt med omvärlden och våra tjänster och metoder utgår från våra kunder. På arbetsformedlingen.se möter besökare välfungerande självservice, vi har rollen som kvalificerade mäklare och rådgivare. Goda relationer med arbetsgivare är avgörande för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.


2. Initiativet åt kunderna

Kunderna ska ha grepp om sin situation och vi litar på att de vill göra rätt. Därför arbetar vi för att ge stöd och service så att de kan agera. Vi är tydliga med vilka tjänster som gäller alla och vad som är individuellt. Att vi utgår från kundernas behov betyder inte att de alltid har rätt. Vi måste följa våra regler och kunna ställa krav. Men det hindrar oss inte från att ge god service. 


3. Tjänster och service hänger ihop

Vår myndighet hänger ihop och ger kunden bra koll på helheten. Det är enkelt att gå sömlöst mellan olika kanaler och det som skett i senaste kontakten är alltid startpunkten för nästa. Arbetssökande ska inte längre vara beroende av att få kontakt med ”sin” arbetsförmedlare. Istället är det den som har svårt att hitta jobb som har en långvarig, personlig kontakt.4. Digitalt först

Kunderna gör allt mer själva i våra digitala kanaler. Det innebär ökad tillgång till våra tjänster och mindre restid och geografiska hinder. Att besöka ett lokalt kontor är inte längre lika viktigt. För oss själva innebär förändringen att vi lägger mer resurser och kompetens på vårt digitala arbete.
5. Fördjupat stöd när det behövs

Vi ger bättre stöd på kundernas villkor när fler sköter sina egna ärenden digitalt. Färre rutinärenden ger större utrymme för kvalificerad service på kontoren. Kunderna bokar själva mötestider och slipper passivt väntande. Kontorsnätet är anpassat efter kundernas behov.  


6. Stolta experter

Vi är experterna på arbetsmarknadsfrågor. Genom omvärldsbevakning och utvärderingar håller vi koll på vad som fungerar för våra kunder. Vi har rätt kompetens. Våra tjänster och metoder bygger på bästa möjliga kunskap och vi utvecklar dem i samarbete med kunderna. Arbetsförmedlingen strävar ständigt efter att bli bättre och vi inspireras av andra som ligger i framkant.


7. Samspelta partners

Arbetsförmedlingen har ett nära samarbete med andra myndigheter och aktörer på arbetsmarknaden. Vi har också ett bra samarbete med andra länder, inte minst i Europa. Människor upplever den offentliga förvaltningen som en helhet som ger samlat stöd.

8. Vår ledningsfilosofi

Alla på Arbetsförmedlingen har en klar bild av uppdraget och visionen. Vi är stolta över vår arbetsplats och alla får utvecklas, har roligt och mår bra. Med tydliga mål har vi minskat detaljstyrningen och vi uppmuntrar självledarskap för att få bra resultat.


9. Tydlighet och god förvaltning

Arbetsförmedlingens organisation och styrning är tydlig och långsiktig. Det är ordning och reda och vår kultur stöttar bra och effektiv service. Vårt it-stöd hjälper oss att arbeta korrekt och smidigt.