Stegvis förnyelse – det här har Arbetsförmedlingen gjort

Sedan hösten 2015 erbjuder vi möjligheten att skriva in sig och boka ett första möte med en arbetsförmedlare via vår webbplats.

Målbilden, som baseras på våra kunders behov, tar sikte på 2021. Men varje dag tar vi nya steg på vägen mot vår förnyelse: att bli en riktigt modern och effektiv myndighet som tillför maximal samhällsnytta. Här är några exempel på vad Arbetsförmedlingen har åstadkommit hittills.

Penna i ruta

App för yrkesvägledning

I april 2016 lanserar vi appen "Yrkesguiden" som vänder sig till ungdomar som står inför ett skol- eller yrkesval. Den innehåller beskrivningar av olika yrken och prognoser för olika yrken och branscher. Det innebär att Arbetsförmedlingen nu erbjuder tre appar. De övriga två är ”Platsbanken” och ”Sommarjobba”.

Penna i ruta

Platsbanken-appen nominerad

I januari 2016 blir Platsbanken-appen nominerad till Sveriges bästa app i Web Service Award 2016. Appen har funnits sedan 2011 och vi jobbar hela tiden med kontinuerliga förbättringar utifrån användarnas återkoppling. Vi har bland annat förbättrat appen ur ett tillgänglighetsperspektiv. Vi erbjuder nu också våra användare bevakningsmöjligheter som förenklar sökningen av lediga jobb.

Platsbanken som app

Penna i ruta

Inskrivning på webben

Från oktober 2015 kan alla våra kunder som har e-legitimation skriva in sig som arbetssökande via webben och samtidigt boka in ett personligt möte med en arbetsförmedlare. Mindre än ett halvår senare väljer var fjärde arbetssökande att skriva in sig via vår webbplats.

Här kan arbetssökande skriva in sig

Penna i ruta

Ny vision, värdegrund och ledningsfilosofi klar

I maj 2015 blir vår nya vision och värdegrund färdig. Tillsammans med ledningsfilosofin som blev klar året innan, är de viktiga ledstjärnor i vår förnyelse. Visionen beskriver vad Arbetsförmedlingen vill uppnå och har en tydlig koppling till uppdraget och ledningens framtidsinriktning. Värdegrunden ska vara en vägvisare som utmanar, motiverar och engagerar oss. Ledningsfilosofin är viktig för att vi ska komma in i en positiv utvecklingsspiral. Ska vi lyckas nå vår målbild så måste ledarskapet utvecklas mot att var och en tar ansvar för det egna ansvarsområdet och samverkar med andra i en gemensam riktning.

Vision och värdegrund

Ledningsfilosofi

Penna i ruta

Förenklade rutiner kring handlingsplaner

I februari 2015 inför vi en rad förenklingar för arbetssökande när det gäller rutinerna kring handlingsplaner. Vi utökade tidsramarna för handlingsplaner, minskade krav på muntlig information vid första besöket samt tog bort kravet på kontakt vid utebliven aktivitetsrapport.

Penna i ruta

Webbinarier för arbetssökande

I oktober 2014 lanserar vi webbinarier för arbetssökande. I webbinarierna ger vi tips om hur man till exempel skriver ett bra cv, jobbar med sitt personliga varumärke eller söker jobb i sociala medier. Den arbetssökande deltar via sin uppkopplade dator och kan också ställa frågor via en chatt.

Kolla in våra webbinarier