Arbetsförmedlingen
  • Kontakt
  • Other languages
  • Teckenspråk

Arbetsförmedlingens
förnyelseresa

Titta gärna på filmen ”Vi är på väg” som vi använt i vårt interna arbete med förnyelseresan.

Det här är förnyelseresan

Arbetsförmedlingen är inne i en förnyelseresa, som innebär en genomgripande reformering av myndigheten. Utgångspunkten för förnyelseresan är att det finns en obalans mellan vad våra kunder förväntar sig av oss och vad vi levererar. När vi är klara ska vi erbjuda tjänster på ett helt nytt sätt och i nya kanaler.

På väg mot en modern myndighet

Arbetsgivare i samtal med kund.

Vi har lyssnat på våra kunder, involverat våra medarbetare och inspirerats av andra.

Vårt mål: ökad kund- och samhällsnytta

Det övergripande målet för vår förnyelseresa är en ökad kund- och samhällsnytta: att göra Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Målbilden för 2021 beskriver hur vi ska agera för att uppnå det övergripande målet och visionen.

Våra mål för 2021

Bild från inspelningen av ett webbinarium.

Sedan 2014 sänder vi regelbundet webbinarier med jobbsökartips för arbetssökande.

Det här har vi gjort hittills

Varje dag tar vi nya steg på vår förnyelseresa. Vi är på väg mot att bli en modern och effektiv myndighet som tillför maximal samhällsnytta. Här kan du läsa mer om vad vi har gjort hittills.

Förnyelse steg för steg

Förnyelsearbetet får internationellt beröm

Arbetsförmedlare i samtal med arbetsgivare.

Sedan 2014 driver vi en stor och långsiktig arbetsgivarsatsning.

På gång just nu

Förnyelseresan omfattar både pågående och nya utvecklingsarbeten. Här kan du läsa mer om några områden som vi jobbar extra intensivt med just nu.

Utveckling på gång just nu

Bild på två kvinnor.

Den strategiska kartan visar vägen till vår vision: att göra Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.

Så här ska vi nå våra mål

Förnyelseresan kommer steg för steg att innebära flera genomgripande förändringar i vår verksamhet. Till vår hjälp har vi en strategisk karta som beskriver vad vi ska fokusera på för att nå vår vision: att göra Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.

Så ska vi nå våra mål