Arbetsförmedlingens verksamhet

Tre personer står och pratar med varandra och tittar på ett dokument.

Arbetsförmedlingen är en nationell myndighet som finns i hela landet. Vi har 280 arbetsförmedlingar i tio marknadsområden. Huvudkontoret finns i Stockholm och Arbetsförmedlingens organisation leds av generaldirektören.

Arbetsförmedlingens uppdrag handlar i grunden om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad både för arbetssökande och för arbetsgivare. Vi gör det genom att hjälpa de arbetssökande att hitta jobb och företag att hitta rätt kompetens.

En viktig uppgift för oss är också att rusta de som står lite längre från arbetsmarknaden. På så sätt kan vi bidra till att förhindra utslagning och öka sysselsättningen på lång sikt.

En förutsättning för att Arbetsförmedlingen ska lyckas med uppdraget är att de människor och företag som använder sig av oss har förtroende för myndigheten och de tjänster vi levererar. Därför arbetar vi hårt för att utveckla vår service och möta behoven hos arbetsgivare och arbetssökande.

Tillägsinformation