AMSFS 2004:8

Upphävande av vissa av AMS föreskrifter

Beskrivning Upphävandet gäller:

  • AMS allmänna råd om hanteringen av tremånaderssökande
  • AMS allmänna råd rörande gränsarbetare m.fl.
  • AMS allmänna råd rörande Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 och Rådets förordning (EEG) nr 574/72 m.m.
Kugghjul

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.