AMSFS 2003:13

Upphävande av vissa allmänna råd i Arbetsmarknadsverkets totalförsvarsverksamhet

Beskrivning Upphävandet gäller:

  • AMS allmänna råd om personalplanläggning
  • AMS allmänna råd för AMV om beredskapsförberedelser och krigsplanläggning

Kugghjul

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.