AMSFS 2002:12

Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, administrativa föreskrifter

Beskrivning 

  • AMSFS 2002:12, ursprunglig lydelse
  • AMSFS 2007:37, ändring
  • AFFS 2018:2, ändring

Kugghjul

Ladda ner

Pdf-filen innehåller en fulltextversion av föreskriften / det allmänna rådet. Det betyder att ursprungslydelsen är ändrad så att samtliga ändringsföreskrifter är inlagda på rätt plats i texten. Om den skiljer sig åt från den ursprungliga lydelsen och dess eventuella ändringar, så är det grundtexterna som gäller.

Penna i ruta

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Här listas den ursprungliga lydelsen som den såg ut när den gavs ut och eventuella ändringsföreskrifter.

AFFS 2002:12, ursprunglig lydelse

Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, administrativa föreskrifter

AMSFS 2002:12, ursprunglig lydelse

AFFS 2007:37, ändring

Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, ändring i (AMSFS 2002:12), administrativa föreskrifter

AMSFS 2007:37, ändring

AFFS 2018:2, ändring