AMSFS 2002:11

Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tilllämpning av lagen (2002:546), föreskrifter

Beskrivning 

  • AMSFS 2002:11, ursprunglig lydelse
  • AMSFS 2007:12, ändring
  • AMSFS 2007:18, ändring
  • AFFS 2015:1, upphävande 2 §
Kugghjul

Ladda ner

Pdf-filen innehåller en fulltextversion av föreskriften. Det betyder att ursprungslydelsen är ändrad så att samtliga ändringsföreskrifter är inlagda på rätt plats i texten. Om den skiljer sig åt från den ursprungliga lydelsen och dess eventuella ändringar, så är det grundtexterna som gäller.

Penna i ruta

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Här listas den ursprungliga lydelsen som den såg ut när den gavs ut och eventuella ändringsföreskrifter.

AMSFS 2002:11, ursprunglig lydelse

Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tilllämpning av lagen (2002:546), föreskrifter

AMSFS 2002:11, ursprunglig lydelse

AMSFS 2007:12, ändring

Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tilllämpning av lagen (2002:546), ändring av (AMSFS 2002:11), föreskrifter

AMSFS 2007:12, ändring


AMSFS 2007:18, ändring

Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, tilllämpning av lagen (2002:546), ändring av (AMSFS 2002:11), föreskrifter

AMSFS 2007:18, ändring


AFFS 2015:1, upphävande 2 §

Kod för uppgifter om hälsa och funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, föreskrifter

AFFS 2015:1, upphävande av 2 § (AMSFS 2002:11)