AFFS 2017:3

Upphävande av (AFFS 2010:4) om etableringsplan

Beskrivning

  • Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018.
  • Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en nyanländ som vid ikraftträdandet har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, så länge den planen gäller.
Kugghjul

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.