AFFS 2017:2

Upphävande av (AFFS 2010:3) om etableringsersättning

Beskrivning

  • Upphävandet träder i kraft den 1 januari 2018.
  • Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet har en etableringsplan och så länge den planen gäller. Detsamma gäller för den som vid ikraftträdandet medverkar till upprättandet av en etableringsplan och så länge upprättandet av planen pågår.
Kugghjul

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.