AFFS 2016:4 – ändring och omtryck av AFFS 2010:5

Handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor, föreskrifter


Beskrivning Ursprunglig lydelse (AFFS 2010:5) är ändrad och omtryckt i (AFFS 2016:4)

Kugghjul

Ladda ner

Ett omtryck är en ändringsförfattning där alla ändringarna är inarbetade och återges i sin helhet i ett nytt författninsnummer. Ordet Omtryck finns angivet på första sidan.

Penna i ruta

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Här listas den ursprungliga lydelsen som den såg ut när den gavs ut och eventuella ändringsföreskrifter.

AFFS 2010:5, ursprunglig lydelse

Handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor

AFFS 2010:5, ursprunglig lydelse