AFFS 2016:3 – ändring och omtryck av AFFS 2015:4

Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, föreskrifter

Beskrivning Ursprunglig lydelse (AFFS 2015:4) och ändring (AFFS 2016:1) är ändrade och omtryckta i (AFFS 2016:3)


Kugghjul

Ladda ner

Ett omtryck är en ändringsförfattning där alla ändringarna är inarbetade och återges i sin helhet i ett nytt författninsnummer. Ordet Omtryck finns angivet på första sidan.

Penna i ruta

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Här listas den ursprungliga lydelsen som den såg ut när den gavs ut och eventuella ändringsföreskrifter.

AFFS 2015:4, ursprunglig lydelse

Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, föreskrifter

AFFS 2015:4, ursprunglig lydelse


AFFS 2016:1, ändring

Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, ändring i (AFFS 2015:4), föreskrifter

AFFS 2016:1, ändring