AFFS 2012:2

Upphävande av (AMSFS 2006:14) administrativa föreskrifter om tillämpning av förordningen (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare


Kugghjul

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.