AFFS 2011:3

Etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, tillämpningen av lagen (2010:197), allmänna råd

Övergångsbestämmelser

Etableringsuppdraget enligt Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare upphörde att gälla den 31 december 2017. Personer som omfattas av målgruppen för etableringsinsatser ska efter 1 januari 2018 anvisas till Etableringsprogrammet enligt Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Personer som har en pågående etableringsplan får slutföra den enligt (2010:197).

AFFS 2011:3 gäller endast för personer som har en pågående etableringsplan. Arbetsförmedlingen kommer därför ha det allmänna rådet publicerat under en övergångsperiod, som längst till och med den sista december 2019.

Kugghjul

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen av det allmänna rådet.