Arbetsförmedlingens författningssamling (AFFS)

Arbetsförmedlingen beslutar om föreskrifter och allmänna råd som ges ut i Arbetsförmedlingens författningssamling.

Riksdag och regering har gett Arbetsförmedlingen rätt att besluta om detaljregler inom sitt verksamhetsområde. Dessa detaljregler kallas föreskrifter, och publiceras i Arbetsförmedlingens författningssamling (AFFS). Föreskrifter är bindande.

I författningssamlingen finns också allmänna råd, som är generella rekommendationer om tillämpningen av en bestämmelse och anger hur man kan eller bör handla i ett visst avseende.

Om en text skiljer sig från den tryckta texten i AFFS gäller den tryckta texten.

Sök i författningssamlingen

Har du frågor?

Om du har frågor om författningssamlingen, kontakta Arbetsförmedlingens juridiska avdelning. Vi hjälper dig gärna. Skicka din fråga till:
regelkansliet@arbetsformedlingen.se

Tillägsinformation