Samverkan med kommuner för att minska ungdomsarbetslösheten

En av Arbetsförmedlingens prioriterade målsättningar är att minska ungdomsarbetslösheten. En väl fungerande samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner kommer vara avgörande för att lyckas med detta.

En struktur för en systematisk och långsiktig samverkan ska byggas utifrån skriftliga överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och kommuner om ett gemensamt arbete för att minska ungdomsarbetslösheten. Överenskommelserna ska ta sin utgångspunkt i lokala förutsättningar och behov.

För att främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer för ungdomar har regeringen utsett en särskild delegation - Delegationen för unga till arbete (Dua). Delegationen kommer bland annat att besluta om statsbidrag till kommuner för att främja lokala överenskommelser för att minska ungdomsarbetslösheten.

Rutiner för uppföljning av kommuners insatser inom de lokala överenskommelserna

I förordning (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten anges bland annat att de insatser som görs inom ramen för de lokala överenskommelserna ska dokumenteras för att kunna följas upp. Kommunen ansvarar för att löpande registrera och överföra information till Arbetsförmedlingen om de insatser som kommunen genomför för ungdomar inom den gemensamma målgruppen. Det finns särskilda rutiner och en excel-mall för detta som gäller från och med den första januari.

Rutiner för uppföljning av kommuners insatser för ungdomar

Utbildningskontrakt i samarbete med kommunen

Utbildningskontrakt riktar sig till ungdomar mellan 20 och 24 år som saknar fullgjord gymnasieutbildning. Utbildningskontrakt innebär att en ungdom kan studera på Komvux eller folkhögskola med målsättning att fullfölja en gymnasieutbildning. Vid behov kan studier på deltid kombineras med arbete eller praktik på deltid. Utbildningskontrakt är en insats som Arbetsförmedlingen och kommunen genomför gemensamt.

Mer information om utbildningskontrakt