Myndighetssamverkan mot den organiserade brottsligheten

Sedan 2015 arbetar Arbetsförmedlingen tillsammans med Polisen och tio andra myndigheter för att motverka grov organiserad brottslighet.

Satsningen inleddes 2009 efter ett uppdrag från regeringen. De deltagande myndigheterna är förutom Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Brottsförebyggande rådet (Brå) har utvärderat satsningens första ett och ett halvt år i rapporten Bekämpning av organiserad brottslighet (se till höger).

Myndigheterna har inrättat gemensamma strategiska och operativa råd, underrättelsecenter på regional och nationell nivå samt särskilda aktionsgrupper för att säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten.

Den organiserade brottsligheten berör alla delar av vårt samhälle. Den rör sig över landsgränser och omfattar alla former av kriminalitet. Det finns kriminella organisationer som säljer narkotika, smugglar cigaretter, miljöfarligt avfall eller människor. Det är också vanligt att grovt kriminella begår skattebrott och utnyttjar olika delar av välfärdssystem så som sjukpenning, a-kassa och anställningsstöd.

Arbetsförmedlingen har ingen brottsbekämpande uppgift i samarbetet men utgör en viktig länk i kedjan av de administrativa åtgärder som kan vidtas mot den organiserade brottsligheten.