Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering

Inom Arbetsförmedlingen finns ett råd för arbetslivsinriktad rehabilitering. Vårt uppdrag förutsätter samverkan med organisationer, myndigheter, kommuner och företag. Särskilt viktiga frågor för samverkan är arbetslivets kompetensförsörjning, integration och rehabilitering.
 
Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering är rådgivande och ska särskilt följa och stödja utvecklingen av insatser som främjar anställning av personer med en funktionsnedsättning verka för en samordning av olika aktörers insatser för att ta tillvara arbetsförmågan hos personer med en funktionsnedsättning sprida information om personer med en funktionsnedsättning och deras förutsättningar på arbetsmarknaden.
 
Arbetsförmedlingens kontaktperson är Emanuel Mörk

Ledamöter

Namn

Arbetsplats

Maria Kindahl, (ordförande) Arbetsförmedlingen, avdelningen Rehabilitering till arbete
Jan-Olof Forsén Funktionsrätt Sverige
Anki Sandberg Funktionsrätt Sverige
Bengt-Erik Johansson Funktionsrätt Sverige
Karin Flyckt Socialstyrelsen
Susanne Lövgren Försäkringskassan
Anki Prestberg Ahlström Kriminalvården
Pia Schyberg Arbetsmiljöverket
Jenny Lindmark Arbetsgivarverket
Mari-Ann Levin Pölde Samhall
vakant Företagarna
Leif Klingensjö Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Sanna Melin Landsorganisationen i Sverige (LO)
Vakant Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
Thomas Andrén Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
Max Stålnacke Synskadades Riksförbund
Anna Ytell Sociala Arbetskooperativens Intresseorganisation (Skoopi)
Brita Törnell Myndigheten för delaktighet

Tillägsinformation