Samarbete inom World Association of Public EMployment Services (Wapes)

Wapes (World Association of Public Employment Services) är en internationell organisation med arbetsmarknadsmyndigheter i över 90 länder. Arbetsförmedlingen är med i styrelsen för Wapes.

Wapes syfte är att vara en plattform för kontakter och informationsutbyte mellan medlemsländerna. Workshops organiseras regelbundet i Wapes fem olika regioner med teman som är relevanta för arbetsmarknadsmyndigheterna i respektive region.

Vart tredje år anordnas Wapes världskongress och i samband med denna en generalförsamling som är Wapes högsta beslutande organ. Vid generalförsamlingens möte 2015 i Istanbul, Turkiet, valdes ISKUR, den turkiska arbetsförmedlingens generaldirektör till ny ordförande.

Generaldirektören för arbetsmarknadsmyndigheten i respektive medlemsland är medlem i Wapes. Förutom ordförande finns vice ordföranden som representerar de fem regionerna; Amerika, Asien, Afrika, Nordafrika + Mellanöstern och Europa.

Styrelsen består av ordförande och 16 medlemmar. Styrelsen sammanträder minst en gång per år. ILO och EU är observatörer i styrelsen.

Wapes verksamhet finansieras i huvudsak av medlemsavgifter som är baserade på befolkning, bruttonationalprodukt och antal medarbetare inom respektive lands arbetsmarknadsmyndighet.

Wapes sekretariat finns i Bryssel. Generalsekreteraren heter Lenka Kint och kommer från en av de fyra arbetsmarknadsmyndigheterna i Belgien, VDAB. Engelska, franska och spanska är Wapes tre officiella språk.


Tillägsinformation

WAPES logotype

Mer information