Samarbete med kompletterande aktörer

För att kunna erbjuda våra kunder del av andra organisationers specifika kompetens, samarbetar vi med kompletterande aktörer, till exempel inom matchning och jobbcoachning av arbetssökande. De kompletterande aktörerna kompletterar oss och är värdefulla samarbetsparter.

De kompletterande aktörerna är en naturlig del i den moderna arbetsmarknadspolitiken och svarar för en viktig del av Arbetsförmedlingens utbud av service och tjänster. Kompletterande aktör är samlingsbegreppet för de företag som samverkar med oss och som erbjuder sökanden en kompletterande arbetsförmedlingstjänst.

Syftet med samarbete med kompletterande aktörer är att:

  • förbättra matchningen och motverka utanförskap
  • ge möjlighet till individuellt anpassade tjänster och service
  • låta arbetssökande få del av andra aktörers kunskap och erfarenhet

De kompletterande aktörerna ska erbjuda individuellt anpassade tjänster som innefattar personlig handledning och stöd utifrån varje deltagares specifika behov. De kompletterande aktörnas förmåga att pröva nya angreppssätt och nya lösningar att jobba med individens behov kan öka den arbetssökande möjligheter att få ett arbete.

Samarbete med kompletterande aktörer gäller:

  • långtidsarbetslösa inom jobb- och utvecklingsgarantin
  • arbetslösa ungdomar inom jobbgarantin för ungdomar
  • nyanlända flyktingar och invandrare
  • jobbcoachning för arbetssökande
  • arbetslivsinriktad rehabilitering

Tillägsinformation

För kompletterande aktörer