Samarbete med European Employment Services (Eures)

Sverige är en del av EU/EES, där arbetskraften fritt ska kunna röra sig över gränserna. Den svenska Arbetsförmedlingen ingår i det europeiska nätverket EURopean Employment Services, Eures. I Eures-nätverket ingår 32 länder och över 1000 Eures-rådgivare. Förutom länderna inom EU/EES ingår även Schweiz.

Ökad arbetskraftsrörlighet inom Sverige och mellan länderna inom EU/EES-området samt Schweiz, bidrar till att minska obalanserna på arbetsmarknaden. Arbete utomlands kan för ungdomar vara en väg in på arbetsmarknaden. Rekrytering från andra länder är viktigt för att lösa rekryteringsproblem inom bristyrkesområden i medlemsländerna. Allt fler av våra kunder behöver svar på frågor om vägar till arbete och rekrytering mellan EU:s medlemsländer. Arbetsförmedlingen ska, som en integrerad del av det ordinarie tjänsteutbudet, genom internationella insatser, stödja arbetskraftens fria rörlighet och medverka till arbetskraftsförsörjningen i Sverige och inom EU/EES och Schweiz.

Med fokus på matchning ska service ges till arbetssökande i Sverige som vill arbeta i andra EU/EES-länder eller i Schweiz och till arbetssökande i dessa länder som vill arbeta i Sverige. Förmedlingsservice ska också ges till arbetsgivare i Sverige som behöver rekrytera från andra länder inom EU/EES eller Schweiz, liksom till arbetsgivare i nämnda länder som önskar rekrytera från Sverige.

I samband med frågor om rörlighet över gränserna samverkar Eures-rådgivarna med andra myndigheter och institutioner.

Eures-portalen ger arbetssökande i hela EU/EES samt Schweiz möjlighet att ta del av lediga jobb som förmedlas av medlemsstaternas arbetsförmedlingar. Arbetsgivare kan också hitta CV:n på Eures-portalen som matchar deras behov. I portalen finns också information om arbetsvillkor och levnadsförhållanden i varje medlemsland.

Tillägsinformation