Styrelse

Arbetsförmedlingen leds av en styrelse. Styrelsen är myndighetens högsta beslutande organ och fattar beslut i frågor av övergripande karaktär eller av särskild strategisk vikt för verksamheten. 

Generaldirektören är myndighetschef och ingår i styrelsen. Generaldirektören ska hålla styrelsen informerad om verksamheten, ge styrelsen underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut.

Både styrelsen och generaldirektören utses av regeringen.

Christina Johansson

Lena Erixon

Ordförande
Generaldirektör Trafikverket

Hämta bild

Fotograf: Försvarets materielverk

Ingrid Petersson

Vice ordförande
Generaldirektör Forskningsrådet Formas

Mari Andersson

Styrelseledamot
Justitieråd Högsta förvaltningsdomstolen

Inger Källgren Sawela

Styrelseledamot
Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Gävle kommun, ersättare förbundsstyrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Hans Lindblad

Styrelseledamot
Riksgäldsdirektör Riksgäldskontoret

Ola Pettersson

Styrelseledamot
Chefsekonom LO

Andreas Schönström

Styrelseledamot
Kommunalråd Malmö

Mikael Sjöberg

Styrelseledamot
Generaldirektör Arbetsförmedlingen

Erik Thedéen

Styrelseledamot
Generaldirektör Finansinspektionen

Tillägsinformation