Regioner och marknadsområden

Arbetsförmedlingen är en nationell myndighet med verksamhet i hela landet. Den operativa verksamheten är indelad i tre regioner: Nord, Mitt och Syd.

Varje region består av ett antal marknadsområden där de lokala arbetsförmedlingarna är organiserade. Det finns idag 280 arbetsförmedlingskontor över hela landet.

I region Nord organiseras även myndighetens samlade funktioner för kundservice via telefon. Rehabilitering till arbete organiseras i en särskild nationell avdelning och bedriver tillsammans med regionerna verksamhet i hela landet.

Region Nord

Birgitta Heijer

Eva-Lisa Höglund

Tillförordnad regiondirektör Nord

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Christina Storm Wiklander

Christina Storm Wiklander

Chef marknadsområde 9 Södra Norrland och
tillförordnad chef marknadsområde 10 Norra Norrland

Hämta bild

Foto:Magnus Pehrsson

Stefan Popovic

Stefan Popovic

Chef marknadsområde Nationell service: Kundtjänst, Kultur Media, Enheten Ersättningsprövning och Enheten Bosättning.

Hämta bild

Foto: Hillevi Ärlsjö Gillgren

Region Mitt

Eva-Lisa Höglund

Eva-Lisa Höglund

Regiondirektör Mitt

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Pia Ackmark

Pia Ackmark

Chef marknadsområde 1 Stockholm Gotland

Hämta bild

Foto: Lina Siksjö

Victoria Axberg

Victoria Axberg

Chef marknadsområde 2 Norra Mälardalen

Hämta bild

Foto: Joakim Folke

Göran Persson

Göran Persson

Chef marknadsområde 6 Västra Svealand

Hämta bild

Foto: Joakim Folke

Monica Ståhl

Monica Ståhl

Chef marknadsområde 3 Södra Mälardalen Östergötland

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Region Syd

Mattias Buvari

Mattias Buvari

Regiondirektör Syd

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Pia Gustavsson

Daniel Warelius

Tillfördnad chef marknadsområde 7 SkåneMichael Leufkens

Michael Leufken

Chef marknadsområde 5 Nordvästra Götaland

Hämta bild

Foto: Christer Falk

Eva Lindh Pernheim

Eva Lindh Pernheim

Chef marknadsområde 4 Göteborg Halland

Hämta bild

Foto: Lina Siksjö

Linda Schön

Linda Schön

Chef marknadsområde 8 Småland Blekinge

Hämta bild

Foto: Magnus Pehrsson

Tillägsinformation

En karta som visar Arbetsförmedlingens tre regioner, uppdelade på 10 marknadsområden.

Klicka på kartan för att göra den större.