Regioner och marknadsområden

Arbetsförmedlingen är en nationell myndighet med verksamhet i hela landet. Den operativa verksamheten är indelad i tre regioner: Nord, Mitt och Syd.

Varje region består av ett antal marknadsområden där de lokala arbetsförmedlingarna är organiserade. Det finns idag 280 arbetsförmedlingskontor över hela landet.

I region Nord organiseras även myndighetens samlade funktioner för kundservice via telefon. Rehabilitering till arbete organiseras i en särskild nationell avdelning och bedriver tillsammans med regionerna verksamhet i hela landet.

Region Nord

Birgitta Heijer

Eva-Lisa Höglund

Tillförordnad regiondirektör Nord

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Christina Storm Wiklander

Christina Storm Wiklander

Chef marknadsområde 9 Södra Norrland och
tillförordnad chef marknadsområde 10 Norra Norrland

Hämta bild

Foto: Magnus Pehrsson

Region Mitt

Eva-Lisa Höglund

Eva-Lisa Höglund

Regiondirektör Mitt

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Stefan Popovic

Marie Linell-Persson

Tillförordnad chef marknadsområde 1 Stockholm Gotland.

Hämta bild

Foto: Lina Siksjö

Victoria Axberg

Victoria Axberg

Chef marknadsområde 2 Norra Mälardalen

Hämta bild

Foto: Joakim Folke

Göran Persson

Göran Persson

Chef marknadsområde 6 Västra Svealand

Hämta bild

Foto: Joakim Folke

Monica Ståhl

Monica Ståhl

Chef marknadsområde 3 Södra Mälardalen Östergötland

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Region Syd

Mattias Buvari

Michael Leufkens

Tillförordnad regiondirektör Syd

Hämta bild

Foto: Christer Falk

Pia Gustavsson

Daniel Warelius

Tillförordnad chef marknadsområde 7 Skåne

Hämta bild

Foto: Marcus Pauler Lindhagen.Michael Leufkens

Eva Sannum

Tillförordnad chef marknadsområde 5 Nordvästra Götaland


Eva Lindh Pernheim

Eva Lindh Pernheim

Chef marknadsområde 4 Göteborg Halland

Hämta bild

Foto: Lina Siksjö

Tillägsinformation

En karta som visar Arbetsförmedlingens tre regioner, uppdelade på 10 marknadsområden.

Klicka på kartan för att göra den större.