Ledningsgrupp

Medlemmarna i Arbetsförmedlingens ledningsgrupp utses av myndighetens generaldirektör. Ledningsgruppen sammanträder varje vecka och biträder generaldirektören i principiellt viktiga och strategiska frågor.

Generaldirektören är myndighetschef och utses av regeringen. Generaldirektören ingår i styrelsen och informerar där om verksamheten, ger styrelsen underlag för beslut och verkställer styrelsens beslut.

arbetsförmedlingens generaldirektör mikael sjöberg

Mikael Sjöberg

Generaldirektör

Hämta bild

Fotograf: Margareta Bloom Sandebäck

Torbjörn Israelsson

Maria Mindhammar

Överdirektör

Hämta bild

Fotograf: Lina Siksjö

Lennart Gustafsson

Pia Ackmark

Direktör blivande verksamhetsområde Arbetsgivare 

Hämta bild

Foto: Lina Siksjö

Pia Gustavsson

Thomas Ericson

Chef staben Strategisk förändring 

Hämta bild

Foto: Lina Siksjö

Annika Sundén

Lena Hadad

HR-direktör

Hämta bild

Foto: Lina Siksjö

Thomas Hagman

Thomas Hagman

Chef Ledningsstaben

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Kommunikationsdirektör Mikael Hvinlund

Mikael Hvinlund

Kommunikationsdirektör

Hämta bild

Foto: Lina Siksjö 

Eva-Lisa Höglund

Eva-Lisa Höglund

Regiondirektör Nord och Mitt

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Torbjörn Israelsson

Filippa Jennersjö

CIO/IT-chef

Hämta bild

Fotograf: Lina Siksjö

Maria Kindahl - foto Lina Siksjö

Maria Kindahl

Direktör Förmedling och rehabilitering till arbete

Hämta bild

Foto: Lina Siksjö

Mattias Buvari

Michael Leufkens

Tillförordnad regiondirektör Syd

Hämta bild

Foto: Christer Falk

Anna Middelman

Anna Middelman

Rättschef

Hämta bild

Foto: Lina Siksjö

Anders Persson

Anders Persson

Förvaltningsdirektör

Hämta bild

Foto: Arvid Utas

Erik Sandström

Erik Sandström

Direktör avdelningen Digitala tjänster

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Annika Sundén

Annika Sundén

Analysdirektör

Hämta bild

Foto: Lina Siksjö

Tillägsinformation