Ledningsgrupp

Medlemmarna i Arbetsförmedlingens ledningsgrupp utses av myndighetens generaldirektör. Ledningsgruppen sammanträder varje vecka och biträder generaldirektören i principiellt viktiga och strategiska frågor.

Generaldirektören är myndighetschef och utses av regeringen. Generaldirektören ingår i styrelsen och informerar där om verksamheten, ger styrelsen underlag för beslut och verkställer styrelsens beslut.

Mikael Sjöberg

Mikael Sjöberg

Generaldirektör

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Torbjörn Israelsson

Maria Mindhammar

Överdirektör

Hämta bild

Fotograf: Lina Siksjö

Eva-Lisa Höglund

Eva-Lisa Höglund

Regiondirektör Nord och Mitt

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Mattias Buvari

Mattias Buvari

Regiondirektör Syd

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Kommunikationsdirektör Mikael Hvinlund

Mikael Hvinlund

Kommunikationsdirektör

Hämta bild

Foto: Lina Siksjö 

Torbjörn Israelsson

Filippa Jennersjö

IT-chef

Hämta bild

Fotograf: Lina Siksjö

Pia Gustavsson

Thomas Ericson

Organisationschef 

Hämta bild

Foto: Lina Siksjö

Thomas Hagman

Thomas Hagman

Chef Ledningsstaben

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Marie Linell-Persson

Marie Linell-Persson

Direktör Förmedlingsavdelningen

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Anders Persson

Anders Persson

Förvaltningsdirektör

Hämta bild

Foto: Arvid Utas

Erik Sandström

Erik Sandström

Direktör Avdelningen digitala tjänster

Hämta bild

Foto: Camilla Veide

Maria Kindahl - foto Lina Siksjö

Maria Kindahl

Direktör Avdelningen Rehabilitering till arbete

Hämta bild

Foto: Lina Siksjö


Annika Sundén

Annika Sundén

Analysdirektör

Hämta bild

Foto: Lina Siksjö

Tillägsinformation