Snabbspår – en snabbare väg in på arbetsmarknaden

Snabbspår finns idag inom en rad yrken och områden och riktar sig till nyanlända arbetssökande med erfarenhet inom svenska bristyrken.

Snabbspår är ett sätt att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända arbetssökande som har erfarenhet eller utbildning inom ett bristyrke.

Ett snabbspår handlar om att i en sammanhållen process erbjuda praktik, språkträning och utbildning. Det är arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen som kommer överens om vilka yrken som ska omfattas av ett snabbspår. Snabbspåret består av en kombination av Arbetsförmedlingens olika insatser, som till exempel utbildning i yrkessvenska, praktik, validering, kompletteringsutbildningar och yrkeskompetensbedömning. Den som deltar i ett snabbspår får etableringsersättning eller aktivitetsstöd.

Vilka kan delta i snabbspåren?

  • Nyanlända som har en etableringsplan eller på väg att upprätta en etableringsplan. 
  • Nyanlända som de senaste 12 månaderna har avslutat sin etableringsplan.
  • Övriga nyanlända som de senaste 3 år har beviljats uppehållstillstånd.

Roller och ansvar

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att samordna och genomföra de snabbspår som arbetsgivarorganisationer och fackförbund kommit överens om. Aktörerna har ett gemensamt ansvar för genomförandet. Aktörernas ansvarsområden ser i övrigt ut så här:

Arbetsförmedlingen

  • Deltar i samtalen mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund, för dialog med andra myndigheter och ansvarar för samordning av snabbspåren.
  • Identifierar de hinder som försvårar nyanländas inträde på arbetsmarknaden och tar fram konkreta förslag som skapar snabbare vägar in på arbetsmarknaden.
  • Erbjuder en verktygslåda av insatser som kan användas i snabbspåren, till exempel yrkeskompetensbedömning, yrkessvenska och kompletterande arbetsmarknadsutbildningar.
  • För dialog med arbetsmarknadens parter om ekonomiska bidrag för till exempel översättning av tester inom branschernas valideringsmodeller, utbildning av handledare och valideringsutövare på andra språk.
  • För dialog med lokala företag inom berörda områden så att arbetssökande med relevant bakgrund kan erbjudas praktik eller yrkeskompetensbedömning.
  • Anskaffar kompletterande uppdragsutbildningar hos flera av landets lärosäten och inom ramen för de eftergymnasiala snabbspåren.

Arbetsmarknadens parter

  • Kommer överens om hur snabbspåren utformas.

Läs mer:

Regeringens information om snabbspår

Informationsblad lärare/förskollärare  

Informationsblad lärare/förskollärare på arabiska   


Är du arbetsgivare och vill veta mer om snabbspår?

Frågor och svar om snabbspår

Tillägsinformation

Snabbspår just nu