Etableringen i siffror 

Vad gör deltagarna efter avslutad etableringsplan?

Diagram - 90 dagar efter avslutad etableringsplan

Andel deltagare som är i arbete eller utbildning 90 dagar efter avslutad etableringsplan. Varje linje visar månadsvis utveckling under respektive år.

Antal deltagare som ingår i etableringsuppdraget i slutet av månaden, fördelat på kön

Antal deltagare fördelat på kön

Figuren visar att antalet deltagare som ingår i etableringsuppdraget, fördelat per kön.

Antal deltagare som ingår i etableringsuppdraget i slutet månaden, fördelat på ålder

Åldersfördelning bland deltagare

Figuren visar åldersfördelningen för deltagare i etableringsuppdraget i slutet av samma månad under tre år.

Antal nyinskrivna deltagare i slutet av månaden som ingår i etableringsuppdraget, fördelat på ålder

Åldersfördelning bland nyinskrivna deltagare

Figuren visar åldersfördelningen för nyinskrivna deltagare i etableringsuppdraget under samma månad under tre år.

Antal deltagare som ingår i etableringsuppdraget i slutet månaden, fördelat på utbildningsnivå

Åldersfördelning bland nyinskrivna deltagare

Figuren visar utbildningsnivån för deltagare i etableringsuppdraget i slutet av samma månad under tre år.

Antal nyinskrivna som deltar i etableringsuppdraget i slutet av månaden, fördelat på utbildningsnivå

Åldersfördelning bland nyinskrivna deltagare

Figuren visar utbildningsnivån för nyinskrivna i etableringsuppdraget under samma månad under tre år.

Tillägsinformation

Vem omfattas?

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag omfattar personer som har fyllt 20 men ännu inte 65 år och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av dessa.

Personer som fyllt 18 men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige har också rätt till dessa insatser.

Tabellbilaga - kvarstående sökande i etableringsuppdraget mars 2018