Arbetsförmedlingen
  • Kontakt
  • Other languages
  • Teckenspråk

Etablering av nyanlända
- vi ger stöd på vägen till jobb

Vem omfattas?

De som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag är

  • personer mellan 20 och 65 år som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande och deras anhöriga
     
  • personer som fyllt 18 men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige      

Så arbetar vi med etableringsuppdraget


Vi skapar förutsättningar för att den som är ny i Sverige snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Vi samverkar med flera olika aktörer, och det är vi som har det samordnande ansvaret.

Så arbetar vi med etablering av nyanlända

Frågor och svar om uppdraget
    

Antal deltagare i etableringsuppdraget

Antal deltagare i etableringsuppdraget
Nyanlända

Det här är snabbspåren

Snabbspår är ett sätt att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända arbetssökande som har erfarenhet eller utbildning inom ett bristyrke.

En snabbare väg in på arbetsmarknaden 

Rapport: Nuläget i snabbspårenKundresurser hjälper nyanlända till jobb

I juni 2013 infördes den nya yrkesrollen kundresurs på Arbetsförmedlingen. Kundresurs - etablering ska vara ett stöd för personer inom etableringsuppdraget. Det kan handla om stöd inför en praktik eller en anställning.

Kundresurserna ska ta kontakt med arbetsgivare, ordna arbete och praktikplatser samt följa upp arbetsplatsförlagda aktiviteter. De ska även ha kompetens inom deltagarnas första språk.

Just nu arbetar det drygt 300 kundresurser på Arbetsförmedlingen.