NISA, Nyorientering i samverkan med arbetsmarknaden

EU fond

Europeiska socialfonden (ESF).

Syfte/mål

NISA är ett tre årigt projekt vars syfte är att genom nya metoder stödja långtidsarbetslösa på sin väg mot arbete.

Syftet är att förbättra matchningen på arbetsmarkanden genom att gruppen långtidsarbetslösa får en nyorientering som leder till arbete, utbildning eller skapa nya sätt in på arbetsmarknaden.

Tidsperiod

2017-04-01 till 2020-03-31

Målgrupp

Personer som har varit borta från arbetsmarkanden under en lång tid eller personer i etableringsuppdraget.

Kontakt

För ytterligare information:
Rina Näslund Branzell

rina.naslund-branzell@arbetsformedlingen.se

Ansvariga för projektet    

Victoria Axberg

victoria.axberg@arbetsformedlingen.se

Europeiska Socialfinden

Tillägsinformation