Auktoriserade översättare

EU-fond

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Syfte/Mål

Syftet med projektet är att utreda hur myndigheter ska kunna få ökad tillgång till översättare. Projektet syftar till att skapa internationella nätverk kring översättartjänster.

Målgrupp

Projektets målgrupp är arbetssökande som behöver översätta intyg och betyg för att snabbare komma i arbete. Framför allt handlar det om personer som nyligen migrerat till Sverige (nyanlända) och som omfattas av etableringsuppdraget.

I målgruppen ingår också andra arbetssökande vars inträde på arbetsmarknaden kan påskyndas genom en effektivare översättningsprocess av intyg och betyg.

Tidsperiod

2016-10-01 -- 2018-07-31.

Beskrivning

Antalet asylsökande i Sverige ökade kraftigt under 2015, vilket bland annat lett till att en lag om tillfälliga uppehållstillstånd införts i Sverige. Enligt den nya lagstiftningen kan ett tillfälligt uppehållstillstånd omvandlas till ett permanent om en person får ett arbete och blir självförsörjande.

Arbetsförmedlingen ser därför att behovet av välfungerande och snabba insatser har ökat, men bristen på auktoriserade översättare påverkar möjligheterna till snabb validering av nyanländas utbildnings- och tjänstgöringsintyg.

Genom projektet vill Arbetsförmedlingen utreda hur myndigheter ska kunna få ökad tillgång till översättare och därmed påskynda att nyanlända kommer i arbete eller utbildning.

Projektet syftar också till att skapa nationella och internationella nätverk kring översättartjänster.  

Projektledare

Paola Bergnehr-Moscatelli

Tillägsinformation