Ung komp

EU-fond

Europeiska social fonden (ESF).

Syfte/mål

Syftet med Ung komp är att bryta och förebygga långtidsarbetslöshet hos unga. Det sker genom ett nära samarbete med kommuner i multikompetenta, samlokaliserade team. Målet är att en större andel ska börja arbeta eller studera jämfört med en likvärdig grupp som inte deltagit i projektet.

Målet är också att resurserna fördelas proportionerligt mellan kvinnor och män i målgruppen.

Ung komp ska också öka förtroendet för Arbetsförmedlingen och effekten av myndighetens insatser.

Målgrupp

Personer mellan 16-24 år.

Tidsperiod

2015-06-01 till och med 2018-03-31.

Beskrivning

Ung komp bryter och förebygger långtidsarbetslöshet hos unga. Dessutom utvecklar projeket strukturer och arbetssätt som passar målgruppens behov och förutsättningar.

Målgruppen för Ung komp är ungdomar som kommunen eller Arbetsförmedlingen bedömer har behov av ett sammanhållet stöd från flera parter och kompetenser i det offentliga samhället, för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Deltagarna får insatser efter behov och förutsättningar. Teamet bygger upp det nätverk som krävs för att lösa deltagarens behov, tillsammans med till exempel arbetsgivare, vården, utbildningsanordnare och ideell sektor.

Ett multikompetent team består av kundresurs, arbetsförmedlare, SIUS-konsulent, arbetspsykolog, socialkonsulent eller arbetsterapeut samt studie- och yrkesvägledare och annan medarbetare från kommunen.

Resultat

Antal deltagare: 9581
Andel av deltagarna som börjat arbeta eller studera: 62 procent.

Projektledare

Carolina Gianola

Tillägsinformation