Ung framtid

EU-fond

Europeiska socialfonden (ESF).

Syfte/mål

EU-kommissionen har tilldelat medel till särskilt riktade insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i hela Europa, det så kallade sysselsättningsinitiativet för unga. Medlen ska finansiera aktiviteter som praktik och lärlingsinsatser. Det innebär ett tydligt arbetsgivarfokus och ett intensifierat matchningsarbete. Medlen är en förstärkning för utveckling av medlemsländernas så kallade ungdomsgarantier i regionerna: Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, och Sydsverige, där arbetslösheten vid mättillfället 2012 översteg 25 procent. Ung framtid ska bidra till att sänka ungdomsarbetslösheten i regionerna och verka för en jämställd arbetsmarknad.

Målgrupp

16-24 år och 18-29 år för ungdomar med etableringsplan.

Tidsperiod

2015-04-01--2018-06-30

Beskrivning

Ung framtid finns på 85 arbetsförmedlingskontor i landet. I Ung framtid arbetar vi med intensifierad matchning genom att vi lägger lika mycket tid på att möta unga arbetssökande som att ge service till arbetsgivare. Vi kartlägger individens behov, vägleder och genom mycket kontakt med arbetsgivare matchar vi arbetssökande med arbetsgivare. I projektet arbetar vi med kunddriven verksamhetsutveckling. Det innebär att vi har lyssnat till våra kunder genom att intervjua ungdomar och arbetsgivare för att säkerställa att vi erbjuder aktiviteter och service som stämmer överens med deras behov. Tillsammans med ungdomar och arbetsgivare har vi även tagit fram olika verktyg som möter deras behov.

Vi erbjuder service utifrån kundernas behov

Vi erbjuder tät uppföljning och dialog för att lära känna våra kunder. När vi lär känna ungdomens färdigheter och arbetsgivarens behov utifrån fler faktorer än bara formell utbildning och erfarenhet, kan vi också matcha mer kvalitativt och kreativt.

Eftersom vi ständigt utgår från kundens behov kan Ung framtid se olika ut, beroende på vem som kommer i kontakt med projektet. Generellt erbjuder vi aktiviteter där vi involverar både ungdomar och arbetsgivare, till exempel praktikplats, studiebesök och jobbmässor. Vi skapar arenor där ungdomar och arbetsgivare möts.

Projektledare

Malin Blomgren

Projektkoordinator

Carolin Lillieh

Delprojektledare

Mikael Öhrner - Jämtland, Gävleborg, Västernorrland
Olle Nordberg - Jämtland, Gävleborg, Västernorrland
Lina Andrén - Värmland, Dalarna
Jakob Kristiansson - Skåne
Therese Svedberg - Skåne
Helena Titz - Blekinge

Tillägsinformation

Mer information