Ung framtid

EU-fond

Europeiska social fonden (ESF).

Syfte/mål

EU-kommissionen har tilldelat medel till särskilt riktade insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i hela Europa, det så kallade Sysselsättningsinitiativet för unga. Medlen ska finansiera aktiviteter såsom bland annat praktik och lärlingsinsatser. Det innebär ett tydligt arbetsgivarfokus och ett intensifierat matchningsarbete. Projektet ska utgöra en förstärkning för utveckling av medlemsländernas så kallade ungdomsgarantier i regionerna; Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, och Sydsverige där arbetslösheten är cirka 25 procent.

Målgrupp

16-24 år.

Tidsperiod

2015-04-01--2018-06-30

Beskrivning

Projektet Ung framtid ger en ny möjlighet för ungdomar som saknar relevant utbildning och/eller yrkeserfarenhet. Vi stärker och coachar  ungdomarna och erbjuder dem en rad aktiviteter för att de ska komma ut i arbetslivet. Exempel på aktiviteter kan vara praktik, arbetsplatsförlagda utbildningar eller lärlingsinsatser.

Ung framtid underlättar övergången mellan utbildning och anställning. Projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden och utgör en del av Sysselsättningsinitiativet för unga.

Arbetsgivare:

  • Satsa på ungdomar! Du som arbetsgivare får en möjlighet via Arbetsförmedlingen och projektet Ung framtid, att ta ett samhällsansvar gentemot ungdomar.
  • Att anställa en ung person ger dig större möjlighet att skräddarsy anställningen efter ditt företags behov.
  • Alla ungdomar i projektet får en egen arbetsförmedlare/coach och de ger även dig som arbetsgivare mycket stöd.

Arbetssökande:

  • Arbetsförmedlingen underlättar övergången mellan utbildning och anställning.
  • Via projektet Ung framtid kan du få praktikplats, utbildning eller lärlingsinsatser som ökar chanserna att få ett jobb.     
  • Du får en egen arbetsförmedlare/coach som kommer ge dig mycket hjälp och stöd under projekttiden.
  • Du kan spela in en video-cv så att du kan marknadsföra dig hos arbetsgivare.

Projektledare

Malin Blomgren

Projektkoordinator

Carolin Lillieh

Delprojektledare

Mikael Öhrner - Jämtland, Gävleborg, Västernorrland
Olle Nordberg - Jämtland, Gävleborg, Västernorrland
Lina Andrén - Värmland, Dalarna
Andreas Intiso - Skåne
Therese Svedberg - Skåne
Helena Titz - Blekinge

Tillägsinformation

Mer information