Progress - tidiga möten

EU-fond

EU-programmet för sysselsättning och social innovation (Easi).

Syfte/mål

Syftet med projektet är att mäta effekterna av intensifierade kontakter mellan arbetsförmedlare och nyinskrivna arbetssökande under de tre första månaderna i arbetslöshet.

Målgrupp

Unga och äldre arbetssökande.  

Tidsperiod

2014-11-03 till och med 2017-11-02 

Kontaktperson

Maria Cheung

Tillägsinformation