Raka Vägen

Syfte/mål

Raka Vägens syfte är att arbeta fram en effektiv arbetsmodell som förenklar och förkortar för identiferad målgrupp, vägen/tiden mellan arbetslöshet och anställning.

Målgrupp

Personer som endast har en 9-årig grundskoleutbildning och långtidsarbetslösa utrikesfödda.   

Tidsperiod

2012-02-01 tom 2014-06-30  

Beskrivning

Två gånger per år gör Arbetsförmedlingen en prognos över den framtida utvecklingen och behovet på arbetsmarknaden. I prognosen gällande Stockholms län påtalas flera utmaningar. En utmaning som starkt belyses är riskerna med en alltför låg utbildningsnivå, en nivå där man har en avslutad grundskoleutbildning  men inte gymnasieutbildning. Botkyrka och Haninge kommuner lyfts fram som två kommuner med en stark överrepresentation av sökande som inte har gymnasieutbildning, varav många är kvinnor och utlandsfödda.

Raka Vägen har för avsikt att skapa en effektiv arbetsmetod som hjälper målgruppen och arbetsgivarna att hitta en snabbare väg till förankring på arbetsmarknaden och en mer träffsäkert rekryteringsprocess.    

Projektledare och kontaktperson

Renzo Noé
010-487 12 03  

Tillägsinformation