2 april 2013

Lika villkor

Syfte och mål

Projektet bidrar till att öka sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, genom att tillsammans med samverkanspartners skapa och prova nya arbetsmetoder.

Målgrupp

Projektdeltagarna utgörs av arbetssökande i åldern 19 till 64 år med dokumenterad funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt varit arbetslösa i minst ett år.

Tidsperiod  

2011-11-01—2014-06-30

Beskrivning

ESF-projektet Lika villkor startade i november 2011 och pågår till juni 2014. Projektet finns på tre orter: Botkyrka/Salem, Eskilstuna och Motala.

Våra samarbetspartners i projektet är Handikapporganisationer, Hjälpmedelsinstitutet och arbetsgivare.

Projektet lär deltagarna bland annat att utforska sina mjuka färdigheter, soft skills. Med hjälp av metoden skattar deltagarna sig själva utifrån sina personliga färdigheter såsom begåvning, personlighet, preferenser och intressen. Syftet är att deltagarna ska bli bättre på att skatta sig själva och utveckla sina färdigheter för att hitta lösningar för sin situation. Deltagaren påbörjar sin tid i projektet hos ett utvecklingsföretag som arbetar fram en utvecklingplan tillsammans med deltagaren innehållande soft skills. Utvecklingsplanen är underlag och utgångspunkt för vidare aktiviteter under hela projektperioden för att nå målet arbete/praktik/utbildning.
 
Projektet vill också bidra till att deltagaren får större kännedom om hjälpmedel för att öka sina möjligheter till anställning.
 
Att fokusera på soft skills och ökad kunskap om hjälpmedel innebär förbättrade matchningsmöjligheter.

Är du arbetsgivare och kan tänka dig att ta emot arbetssökande för praktik och/eller anställning så tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer. Vi besöker er gärna och berättar om projektet.

Kontaktperson

Karoliina Poijes Projektkoordinator  
010-486 87 32  

Projektledare

Johannes Caveldin
010-486 19 63

Tillägsinformation