Projekt Stanna

Syfte/mål  

Att  effektivisera arbetet med arbetslivsinriktad rehabiliteringen internt på Arbetsförmedlingen för att kunna förbättra mottagandet av nyanlända med särskilda behov som har rätt till etableringsplan.

Målgrupp

Nyanlända med särskilda behov som har rätt till etableringsplan och som är bosatta i Gävleborgs län, Jämtlands län och Västernorrlands län.
 

Tidsperiod  

2011-01-01- 2012-12-31

Beskrivning

Arbetsförmedlingen behöver tidigt identifiera arbetssökande med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Därmed kan Arbetsförmedlingens stöd och individanpassning effektiviseras, vilket leder till att tiden fram till arbete kan förkortas.
 
Projektets övergripande mål är att etableringssamtal och kartläggning av personer med särskilda behov ska vara en väl fungerande och sammanhållen process. Projektet bidrar till ökad samverkan mellan de aktörer som är involverade i etableringen i Gävleborgs län, Jämtlands län och Västernorlands län.  

Tillägsinformation

Kontakt

Pia Persbo, projektledare
Pia.persbo@arbetsformedlingen.se
Telefon:010-486 45 20